Mặt trước - màu bạc Mặt trước - màu vàng Sản phẩm đã được lắp đặt hoàn thành Cách đặt vân tay