Mặt trước - màu bạc Mặt trước - màu đen Titanium Mặt trước - màu nâu Sản phẩm đã được lắp đặt hoàn thành