Mặt trước - màu vàng Mặt trước - màu Chrome bóng Mặt trước - màu đen Titanium Sản phẩm đã được lắp đặt hoàn thành Cách đặt vân tay