Mặt trước - màu đen Mặt trước - màu bạc Sản phẩm đã được lắp đặt hoàn thành Cách đặt vân tay