khóa vân tay, khóa khách sạn, máy chấm công vân tay, khóa thẻ, kiểm soát vào ra vân tay, két sắt vân tay

Khuyến mãi phần mềm tiếng Việt thế hệ mới.

Từ ngày 30.4.2013, ADEL Việt Nam tổ chức khuyến mãi phần mềm chấm công tiếng Việt và phần mềm tính lương - quản lý nhân sự thế hệ mới. 

KHUYẾN MÃI

• Tặng phần mềm chấm công tiếng Việt thế hệ mới và phần mềm tính lương - quản lý nhân sự khi mua máy chấm công:

X5, X638 và X648

• Tặng phần mềm tính lương & quản lý nhân sự khi mua kiểm soát vào ra hoặc máy chấm công:

ADIFACE302, X915, X917, X919, X920, X8, X86, X82, X82B, ADF702, X19, X17, X16

khóa vân tay, khóa khách sạn, máy chấm công vân tay, khóa thẻ, kiểm soát vào ra vân tay, két sắt vân tay

khóa vân tay, khoa van tay