PHẦN MỀM TIẾNG ANH

CÁC CHỨC NĂNG CƠ BẢN

Hệ điều hành

• Tương thích với tất cả các hệ điều hành như: Windows 9x, Windows Me,Windows XP, Windows 2000 Pro, Win NT phiên bản Tiếng Anh… 

Môi trường ứng dụng

• Quản lý trao đổi thông tin về thời gian làm việc của nhân viên trên  máy PC, mạng cục bộ (LAN), … 

Phạm vi ứng dụng

• Trao đổi được các thông tin liên quan đến thời gian làm việc của nhân viên với các đơn vị trực thuộc và ngược lại. 

• Phù hợp với các đơn vị kinh doanh thuộc mọi thành phần kinh tế; Công ty nhà nước, Công ty cổ phần, liên doanh, trách nhiệm hữu hạn …

• Phù hợp với tất cả các ngành: Công nghiệp, Xây dựng, Nông nghiệp, Giao thông, Thủy lợi, Thương mại, Du lịch, Đầu tư, Thủy sản, Khai thác…. 

Dữ liệu

• Quản lý tập trung dữ liệu, người sử dụng chỉ phải nhập liệu 1 lần duy nhất, cho phép nhiều người có thể cùng nhập dữ liệu trong cùng 1 thời điểm. 

Các chức năng chính

• Phần thiết lập hệ thống: Thiết lập các cấu hình cho người dùng như: Thông tin về đơn vị chủ quản, đơn vị trực tiếp… 

• Phần thay đổi mật khẩu: Thêm bớt người sử dụng, phân quyền cho người dùng, thay đổi mật khẩu đăng nhập của từng thành viên…

• Phần Thiết lập máy in: Cho phép cài đặt, chọn máy in sử dụng cho hệ thống, thiết lập khổ giấy, cỡ giấy.

Chấm công theo thời gian: 

• Kiểm soát được thời gian ra vào của nhân viên.

• Đăng ký số người nghỉ trong công ty và các trạng thái nghỉ của họ.

• Thiết lập các ngày nghỉ chung cho các phòng ban trong công ty.

• Thiết lập các ca làm việc cho nhân viên trong công ty.

• Mỗi nhân viên trong các phòng ban có thể làm nhiều ca khác nhau mà không sợ bị trùng vào ca khác trong công ty.

• Thiết lập thời gian làm thêm cho nhân viên trong công ty

• Thời gian làm thêm của nhân viên được thiết lập chính xác, đảm bảo đủ thời gian làm việc cho nhân viên.

Các tiện ích:

• Kiểm tra dữ liệu: Tiến hành kiểm tra trong quá trình nhập dữ liệu đúng hay không.

• Phần Help: Giúp cho người sử dụng có thể tham khảo trong quá trình sử dụng.

 

Hệ thống báo cáo

• Bảng báo cáo tổng hợp ngày công ( for Excel).

• Bảng chấm công chi tiết  theo thời gian.

• Bảng báo cáo đi muộn về sớm. 

• Bảng chấm công chi tiết từng ngày.

• Bảng báo cáo lao động hàng ngày.

• Bảng theo dõi số nhân viên có mặt vắng mặt trong công ty. 


 
PHẦN MỀM TIẾNG VIỆT 

 HRM 2010

 

HRM 2010 là phần mềm chấm công, quản lý nhân sự và tính lương được phát triển dựa trên các tiêu chuẩn quản lý của nhà nước. Phần mềm này hoạt động xuyên suốt trong quá trình phát triển của doanh nghiệp. Là công cụ hổ trợ và xây dựng hệ thống thông tin trợ giúp cho lãnh đạo để đưa ra các quyết định hợp lý đồng thời sẽ trở thành cánh tay đắc lực cho lãnh đạo, cho các bộ phận chức năng trong việc quản trị doanh nghiệp.

CÁC CHỨC NĂNG CƠ BẢN

Chấm công và tính lương

• Thực hiện các hình thức chấm công theo ca làm việc, theo giờ 
• Thiết lập và thực hiện tính lương theo các phương án:
       Tính lương theo giờ, làm theo ca, tăng ca… 
       Tính lương theo hệ số chức vụ... 
• Các báo cáo về chấm công, tiền lương. 
• Quản lý phụ cấp, tiền thưởng, chuyên cần, các loại phí và lệ phí, theo dõi tạm ứng nhân viên.
• Quá trình chi trả lương cho nhân viên: số phải trả, số thực trả, số lần chi trả lương. 
• Các khoản phụ cấp khác, bảo hiểm y tế, bảo hiễm xã hội... 

 

Thiết lập và điều chỉnh cơ cấu nhân sự
• Cơ cấu nhân sự của doanh nghiệp dễ dàng thiết lập và thay đổi theo:
      Danh mục phòng ban, tổ chức. 
      Danh mục chức vụ hiện có của doanh nghiệp. 
      Danh mục chức danh tương ứng tại các phòng ban.
• Việc điều chỉnh cơ cấu nhân sự được thực hiện tự động qua hệ thống các quyết định:
      Quyết định bổ nhiệm vị trí công tác. 
      Quyết định nghỉ việc. 
      Quyết định thử việc. 
      Quyết định tăng lương,… 
      Quyết định khác. 

 

Lưu trữ thông tin cá nhân của nhân viên
• Phần mềm cho phép ghi nhận và lưu trữ thông tin đầy đủ nhất về cá nhân nhân viên:
      Thông tin lý lịch cá nhân. 
      Thông tin về chuyên môn. 
      Thông tin về quá trình bản thân. 

 

Thực hiện các chức năng tìm kiếm thông tin nhân viên
• Tìm kiếm dựa trên thông tin chính xác hoặc tìm kiếm gần đúng. 
• Cho phép kết hợp nhiều điều kiện tìm kiếm. 

 

Theo dõi hợp đồng lao động
• Quản lý thông tin về hợp đồng lao động của từng nhân viên. 
• Các hình thức hợp đồng lao động do người dùng tự thiết lập. 
• Theo dõi hợp đồng lao động: thông báo sắp hết hạn hợp đồng lao động, thực hiện gia hạn và thông tin về gia hạn hợp đồng. 

 

Báo cáo tình hình nhân sự
• Báo cáo nhân sự
• Các loại danh sách nhân viên theo đơn vị - phòng ban, chức vụ, trình độ học vấn, trình độ chuyên môn. 
• Danh sách nhân viên theo thông tin cá nhân: dân tộc, tôn giáo, lý lịch cá nhân... 
• Danh sách các đơn vị - phòng ban. 
• Các báo cáo về hợp đồng lao động.

Bản quyền thuộc ADEL VIET NAM