GIỚI THIỆU TỔNG QUAN
 
Kiểm soát vào ra dùng thẻ ADEL
 
 
 
SƠ ĐỒ HỆ THỐNG
 
Hệ thống tiêu chuẩn bao gồm:
 
Đầu đọc thẻ chính, đầu đọc thẻ phụ, khoá điện, bộ chuyển đổi nguồn AC thành DC, nút Exit, chuông cửa.
 
 
 
 
 
 
 
 Sơ đồ kết nối của nhiều máy kiểm soát vào ra tại nhiều điểm lắp đặt khác nhau, tất cả các máy kiểm soát vào ra này đều được đưa tất cả các dữ liệu về cùng 01 máy chủ thông qua mạng Internet 
  
 Sơ đồ kết nối chi tiết của một máy kiểm soát vào ra
Hệ thống bao gồm: Máy kiểm soát vào ra vân tay, bộ chuyển đổi nguồn 220V AC thành 12V DC 3A, khoá điện, nút thoát, nút thoát khẩn, chuông cửa, còi báo động và máy vi tính