CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG
 
 

 
Các sản phẩm của ADEL được kiểm tra chất lượng với các tiêu chuẩn khắt khe và đã nhận được nhiều các chứng nhận về chất lượng của quốc tế và của Hoa Kỳ như UL, CE, FCC.