Tháng 2 khuyến mãi

Từ ngày 20.02.2012, ADEL Việt Nam tổ chức khuyến mãi phần mềm chấm công tiếng Việt và phần mềm quản lý nhân sự thế hệ mới.

KHUYẾN MÃI
 
 Tặng phần mềm chấm công tiếng Việt thế hệ mới và phần mềm quản lý nhân sự khi mua: Máy chấm công
 Tặng phần mềm quản lý nhân sự thế hệ mới khi mua: Kiểm soát vào ra

 

Tin tức khác